Tanlanganlarga qo'shish
 
Tanlanganlarga o'chirish

Burchagi birliklari

Darajasi, radian, oktant, Sekstant, uzunlik soat va boshqa barcha burchagi birliklari, jadvallar aylantirish
HammaHamma AA BB CC DD GG II KK OO RR SS UU
A
Aylanma
B
Belgi
Bolalar poyabzal hajmi.
Burchak milya
C
Chaqaloq uchun poyabzal
D
Daqiqa (burchak)
G
Germaniya minginchi
Gon
Grad
Gradus
I
Ikkinchi (burchak)
Inqilob
K
Kvadrat
O
O'ng burchagi
Oktant
R
Radian
Rossiya minginchi
Rumb
S
Sextant
Shvetsiya minginchi
U
Uzunlik soat