O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariCentihertz, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

Centihertz Uchun Attohertz 10 * 1015
Centihertz Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-13
Centihertz Uchun Compton, to'lqin uzunligi 8.09 * 10-23
Centihertz Uchun Daqiqasiga Revolution 0.6
Centihertz Uchun Decahertz 0.001
Centihertz Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-10
Centihertz Uchun Decihertz 0.1
Centihertz Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-12
Centihertz Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 107
Centihertz Uchun Exahertz 1 * 10-20
Centihertz Uchun Femtohertz 10 * 1012
Centihertz Uchun GHz 1 * 10-11
Centihertz Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 0.033356
Centihertz Uchun Hectohertz 0.0001
Centihertz Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-9
Centihertz Uchun Hertz (r / s) 0.01
Centihertz Uchun KHz 1 * 10-5
Centihertz Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-8
Centihertz Uchun Kuniga Revolution 864
Centihertz Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-5
Centihertz Uchun Metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-11
Centihertz Uchun MHz 1 * 10-8
Centihertz Uchun Microhertz 10 000
Centihertz Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-17
Centihertz Uchun Millihertz 10
Centihertz Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-14
Centihertz Uchun Nanohertz 10 000 000
Centihertz Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 4.4 * 10-26
Centihertz Uchun Petahertz 1 * 10-17
Centihertz Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 33 356.410
Centihertz Uchun Pikohertz 10 * 109
Centihertz Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 4.41 * 10-26
Centihertz Uchun Rad / s (omega) 0.062832
Centihertz Uchun Sekundiga doira 0.01
Centihertz Uchun Soatiga Revolution 36
Centihertz Uchun Terahertz 1 * 10-14
Centihertz Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 33.35641