O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariDaqiqasiga Revolution, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

Daqiqasiga Revolution Uchun Attohertz 1.67 * 1016
Daqiqasiga Revolution Uchun Centihertz 1.666667
Daqiqasiga Revolution Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-13
Daqiqasiga Revolution Uchun Compton, to'lqin uzunligi 1.35 * 10-22
Daqiqasiga Revolution Uchun Decahertz 0.001667
Daqiqasiga Revolution Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-10
Daqiqasiga Revolution Uchun Decihertz 0.166667
Daqiqasiga Revolution Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-12
Daqiqasiga Revolution Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 107
Daqiqasiga Revolution Uchun Exahertz 1.67 * 10-20
Daqiqasiga Revolution Uchun Femtohertz 1.67 * 1013
Daqiqasiga Revolution Uchun GHz 1.67 * 10-11
Daqiqasiga Revolution Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 0.055594
Daqiqasiga Revolution Uchun Hectohertz 0.000167
Daqiqasiga Revolution Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-9
Daqiqasiga Revolution Uchun Hertz (r / s) 0.016667
Daqiqasiga Revolution Uchun KHz 1.67 * 10-5
Daqiqasiga Revolution Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-8
Daqiqasiga Revolution Uchun Kuniga Revolution 1 440
Daqiqasiga Revolution Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-5
Daqiqasiga Revolution Uchun Metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-11
Daqiqasiga Revolution Uchun MHz 1.67 * 10-8
Daqiqasiga Revolution Uchun Microhertz 16 666.667
Daqiqasiga Revolution Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-17
Daqiqasiga Revolution Uchun Millihertz 16.666667
Daqiqasiga Revolution Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 5.56 * 10-14
Daqiqasiga Revolution Uchun Nanohertz 1.67 * 107
Daqiqasiga Revolution Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 7.34 * 10-26
Daqiqasiga Revolution Uchun Petahertz 1.67 * 10-17
Daqiqasiga Revolution Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 55 594.016
Daqiqasiga Revolution Uchun Pikohertz 1.67 * 1010
Daqiqasiga Revolution Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 7.35 * 10-26
Daqiqasiga Revolution Uchun Rad / s (omega) 0.10472
Daqiqasiga Revolution Uchun Sekundiga doira 0.016667
Daqiqasiga Revolution Uchun Soatiga Revolution 60
Daqiqasiga Revolution Uchun Terahertz 1.67 * 10-14
Daqiqasiga Revolution Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 55.594016