O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariDecihertz, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

Decihertz Uchun Attohertz 10 * 1016
Decihertz Uchun Centihertz 10
Decihertz Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-12
Decihertz Uchun Compton, to'lqin uzunligi 8.09 * 10-22
Decihertz Uchun Daqiqasiga Revolution 6
Decihertz Uchun Decahertz 0.01
Decihertz Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-9
Decihertz Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-11
Decihertz Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 108
Decihertz Uchun Exahertz 1 * 10-19
Decihertz Uchun Femtohertz 10 * 1013
Decihertz Uchun GHz 1 * 10-10
Decihertz Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 0.333564
Decihertz Uchun Hectohertz 0.001
Decihertz Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-8
Decihertz Uchun Hertz (r / s) 0.1
Decihertz Uchun KHz 0.0001
Decihertz Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-7
Decihertz Uchun Kuniga Revolution 8 640
Decihertz Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 0.000334
Decihertz Uchun Metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-10
Decihertz Uchun MHz 1 * 10-7
Decihertz Uchun Microhertz 100 000
Decihertz Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-16
Decihertz Uchun Millihertz 100
Decihertz Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-13
Decihertz Uchun Nanohertz 10 * 107
Decihertz Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 4.4 * 10-25
Decihertz Uchun Petahertz 1 * 10-16
Decihertz Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 333 564.095
Decihertz Uchun Pikohertz 10 * 1010
Decihertz Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 4.41 * 10-25
Decihertz Uchun Rad / s (omega) 0.62832
Decihertz Uchun Sekundiga doira 0.1
Decihertz Uchun Soatiga Revolution 360
Decihertz Uchun Terahertz 1 * 10-13
Decihertz Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 333.564095