O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariKHz, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

KHz Uchun Attohertz 10 * 1020
KHz Uchun Centihertz 100 000
KHz Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-8
KHz Uchun Compton, to'lqin uzunligi 8.09 * 10-18
KHz Uchun Daqiqasiga Revolution 60 000
KHz Uchun Decahertz 100
KHz Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-5
KHz Uchun Decihertz 10 000
KHz Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-7
KHz Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1012
KHz Uchun Exahertz 1 * 10-15
KHz Uchun Femtohertz 10 * 1017
KHz Uchun GHz 1 * 10-6
KHz Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 3 335.641
KHz Uchun Hectohertz 10
KHz Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 0.000334
KHz Uchun Hertz (r / s) 1 000
KHz Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 0.003336
KHz Uchun Kuniga Revolution 8.64 * 107
KHz Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 3.335641
KHz Uchun Metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-6
KHz Uchun MHz 0.001
KHz Uchun Microhertz 10 * 108
KHz Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-12
KHz Uchun Millihertz 1 000 000
KHz Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-9
KHz Uchun Nanohertz 10 * 1011
KHz Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 4.4 * 10-21
KHz Uchun Petahertz 1 * 10-12
KHz Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 109
KHz Uchun Pikohertz 10 * 1014
KHz Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 4.41 * 10-21
KHz Uchun Rad / s (omega) 6 283.200
KHz Uchun Sekundiga doira 1 000
KHz Uchun Soatiga Revolution 3 600 000
KHz Uchun Terahertz 1 * 10-9
KHz Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 3 335 640.952