Tanlanganlarga qo'shish
 
Tanlanganlarga o'chirish

Mass oqim darajasi birliklari

AQSh kuniga uzoq tonna, sekundiga kilogramm, soatiga metrik tonna, minutiga funt va boshqa barcha ommaviy oqim darajasi birliklari, jadvallar aylantirish
D
Daqiqasiga funt
Daqiqasiga gramm
Daqiqasiga kilogramm
Daqiqasiga metrik tonna
Daqiqasiga miligramlık
K
Kuniga AQSh uzoq tonna
Kuniga UK uzoq tonna
Kuniga funt
Kuniga gramm
Kuniga kilogramm
Kuniga metrik tonna
Kuniga miligramlık
M
Minutiga AQSh uzoq tonna
S
Sekundiga AQSh uzoq tonna
Sekundiga Centigram
Sekundiga Decigram
Sekundiga Dekagram
Sekundiga Eksagram
Sekundiga Gigagram
Sekundiga Hectogram
Sekundiga Megagram
Sekundiga Petagram
Sekundiga Teragram
Sekundiga UK uzoq tonna
Sekundiga funt
Sekundiga gramm
Sekundiga kilogramm
Sekundiga metrik tonna
Sekundiga mikrogram
Sekundiga miligramlık
Soatiga UK uzoq tonna
Soatiga funt
Soatiga gramm
Soatiga kilogramm
Soatiga metrik tonna
Soatiga miligramlık
Y
Yiliga AQSh uzoq tonna
Yiliga UK uzoq tonna
Yiliga funt
Yiliga gramm
Yiliga kilogramm