O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariMHz, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

MHz Uchun Attohertz 10 * 1023
MHz Uchun Centihertz 10 * 107
MHz Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-5
MHz Uchun Compton, to'lqin uzunligi 8.09 * 10-15
MHz Uchun Daqiqasiga Revolution 6 * 107
MHz Uchun Decahertz 100 000
MHz Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 0.033356
MHz Uchun Decihertz 10 000 000
MHz Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 0.000334
MHz Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1015
MHz Uchun Exahertz 1 * 10-12
MHz Uchun Femtohertz 10 * 1020
MHz Uchun GHz 0.001
MHz Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 3 335 640.952
MHz Uchun Hectohertz 10 000
MHz Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 0.333564
MHz Uchun Hertz (r / s) 1 000 000
MHz Uchun KHz 1 000
MHz Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 3.335641
MHz Uchun Kuniga Revolution 8.64 * 1010
MHz Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 3 335.641
MHz Uchun Metr, to'lqin uzunligi 0.003336
MHz Uchun Microhertz 10 * 1011
MHz Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-9
MHz Uchun Millihertz 10 * 108
MHz Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-6
MHz Uchun Nanohertz 10 * 1014
MHz Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 4.4 * 10-18
MHz Uchun Petahertz 1 * 10-9
MHz Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1012
MHz Uchun Pikohertz 10 * 1017
MHz Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 4.41 * 10-18
MHz Uchun Rad / s (omega) 6 283 200
MHz Uchun Sekundiga doira 1 000 000
MHz Uchun Soatiga Revolution 3.6 * 109
MHz Uchun Terahertz 1 * 10-6
MHz Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 109