O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariNanohertz, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

Nanohertz Uchun Attohertz 10 * 108
Nanohertz Uchun Centihertz 1 * 10-7
Nanohertz Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-20
Nanohertz Uchun Compton, to'lqin uzunligi 8.09 * 10-30
Nanohertz Uchun Daqiqasiga Revolution 6 * 10-8
Nanohertz Uchun Decahertz 1 * 10-10
Nanohertz Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-17
Nanohertz Uchun Decihertz 1 * 10-8
Nanohertz Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-19
Nanohertz Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 3.335641
Nanohertz Uchun Exahertz 1 * 10-27
Nanohertz Uchun Femtohertz 1 000 000
Nanohertz Uchun GHz 1 * 10-18
Nanohertz Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-9
Nanohertz Uchun Hectohertz 1 * 10-11
Nanohertz Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-16
Nanohertz Uchun Hertz (r / s) 1 * 10-9
Nanohertz Uchun KHz 1 * 10-12
Nanohertz Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-15
Nanohertz Uchun Kuniga Revolution 8.64 * 10-5
Nanohertz Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-12
Nanohertz Uchun Metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-18
Nanohertz Uchun MHz 10 * 10-16
Nanohertz Uchun Microhertz 0.001
Nanohertz Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-24
Nanohertz Uchun Millihertz 1 * 10-6
Nanohertz Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-21
Nanohertz Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 4.4 * 10-33
Nanohertz Uchun Petahertz 1 * 10-24
Nanohertz Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 0.003336
Nanohertz Uchun Pikohertz 1 000
Nanohertz Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 4.41 * 10-33
Nanohertz Uchun Rad / s (omega) 6.28 * 10-9
Nanohertz Uchun Sekundiga doira 1 * 10-9
Nanohertz Uchun Soatiga Revolution 3.6 * 10-6
Nanohertz Uchun Terahertz 1 * 10-21
Nanohertz Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 10-6