O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariRad / s (omega), onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

Rad / s (omega) Uchun Attohertz 1.59 * 1017
Rad / s (omega) Uchun Centihertz 15.915457
Rad / s (omega) Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-12
Rad / s (omega) Uchun Compton, to'lqin uzunligi 1.29 * 10-21
Rad / s (omega) Uchun Daqiqasiga Revolution 9.549274
Rad / s (omega) Uchun Decahertz 0.015915
Rad / s (omega) Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-9
Rad / s (omega) Uchun Decihertz 1.591546
Rad / s (omega) Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-11
Rad / s (omega) Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 108
Rad / s (omega) Uchun Exahertz 1.59 * 10-19
Rad / s (omega) Uchun Femtohertz 1.59 * 1014
Rad / s (omega) Uchun GHz 1.59 * 10-10
Rad / s (omega) Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 0.530883
Rad / s (omega) Uchun Hectohertz 0.001592
Rad / s (omega) Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-8
Rad / s (omega) Uchun Hertz (r / s) 0.159155
Rad / s (omega) Uchun KHz 0.000159
Rad / s (omega) Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-7
Rad / s (omega) Uchun Kuniga Revolution 13 750.955
Rad / s (omega) Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 0.000531
Rad / s (omega) Uchun Metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-10
Rad / s (omega) Uchun MHz 1.59 * 10-7
Rad / s (omega) Uchun Microhertz 159 154.571
Rad / s (omega) Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-16
Rad / s (omega) Uchun Millihertz 159.154571
Rad / s (omega) Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 5.31 * 10-13
Rad / s (omega) Uchun Nanohertz 1.59 * 108
Rad / s (omega) Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 7.01 * 10-25
Rad / s (omega) Uchun Petahertz 1.59 * 10-16
Rad / s (omega) Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 530 882.504
Rad / s (omega) Uchun Pikohertz 1.59 * 1011
Rad / s (omega) Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 7.02 * 10-25
Rad / s (omega) Uchun Sekundiga doira 0.159155
Rad / s (omega) Uchun Soatiga Revolution 572.956455
Rad / s (omega) Uchun Terahertz 1.59 * 10-13
Rad / s (omega) Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 530.882504