O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariTerahertz, onlayn kalkulyator o'tkazish jadvali

Terahertz Uchun Attohertz 10 * 1029
Terahertz Uchun Centihertz 10 * 1013
Terahertz Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 33.35641
Terahertz Uchun Compton, to'lqin uzunligi 8.09 * 10-9
Terahertz Uchun Daqiqasiga Revolution 6 * 1013
Terahertz Uchun Decahertz 10 * 1010
Terahertz Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 33 356.410
Terahertz Uchun Decihertz 10 * 1012
Terahertz Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 333.564095
Terahertz Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1021
Terahertz Uchun Exahertz 1 * 10-6
Terahertz Uchun Femtohertz 10 * 1026
Terahertz Uchun GHz 1 000
Terahertz Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1012
Terahertz Uchun Hectohertz 10 * 109
Terahertz Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 333 564.095
Terahertz Uchun Hertz (r / s) 10 * 1011
Terahertz Uchun KHz 10 * 108
Terahertz Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 3 335 640.952
Terahertz Uchun Kuniga Revolution 8.64 * 1016
Terahertz Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 109
Terahertz Uchun Metr, to'lqin uzunligi 3 335.641
Terahertz Uchun MHz 1 000 000
Terahertz Uchun Microhertz 10 * 1017
Terahertz Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 0.003336
Terahertz Uchun Millihertz 10 * 1014
Terahertz Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 3.335641
Terahertz Uchun Nanohertz 10 * 1020
Terahertz Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 4.4 * 10-12
Terahertz Uchun Petahertz 0.001
Terahertz Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1018
Terahertz Uchun Pikohertz 10 * 1023
Terahertz Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 4.41 * 10-12
Terahertz Uchun Rad / s (omega) 6.28 * 1012
Terahertz Uchun Sekundiga doira 10 * 1011
Terahertz Uchun Soatiga Revolution 3.6 * 1015
Terahertz Uchun Terain metr, to'lqin uzunligi 3.34 * 1015