O'lchov birligi Konverter

Frequency birliklari

Ishlash jadvalidan birliklariTerain metr o'tkazish jadvali

Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Attohertz 3 * 1014
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Centihertz 0.029979
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Centiin metr, to'lqin uzunligi 10 * 10-15
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Compton, to'lqin uzunligi 2.43 * 10-24
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Daqiqasiga Revolution 0.017988
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Decahertz 3 * 10-5
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Decameters yilda, to'lqin uzunligi 1 * 10-11
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Decihertz 0.002998
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Deciin metr, to'lqin uzunligi 1 * 10-13
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Eksain metr, to'lqin uzunligi 1 000 000
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Exahertz 3 * 10-22
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Femtohertz 3 * 1011
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun GHz 3 * 10-13
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Gigain metr, to'lqin uzunligi 0.001
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Hectohertz 3 * 10-6
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Hectometers yilda, to'lqin uzunligi 10 * 10-11
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Hertz (r / s) 0.0003
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun KHz 3 * 10-7
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Kiloin metr, to'lqin uzunligi 10 * 10-10
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Kuniga Revolution 25.902068
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Megain metr, to'lqin uzunligi 1 * 10-6
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Metr, to'lqin uzunligi 1 * 10-12
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun MHz 3 * 10-10
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Microhertz 299.792458
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Microin metr, to'lqin uzunligi 10 * 10-19
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Millihertz 0.299792
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Milliin metr, to'lqin uzunligi 10 * 10-16
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Nanohertz 299 792.458
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Neytron Compton, to'lqin uzunligi 1.32 * 10-27
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Petahertz 3 * 10-19
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Pétain metr, to'lqin uzunligi 1 000
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Pikohertz 3 * 108
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Proton Compton, to'lqin uzunligi 1.32 * 10-27
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Rad / s (omega) 0.001884
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Sekundiga doira 0.0003
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Soatiga Revolution 1.079253
Terain metr, to'lqin uzunligi Uchun Terahertz 3 * 10-16