Tanlanganlarga qo'shish
 
Tanlanganlarga o'chirish

Kinetik energiya formula kalkulyatori

tananing kinetik energiya kalkulyator, onlayn to'lov - muayyan tezlikda harakatlanuvchi, siz tanasi, ma'lum bir massasi kinetik energiya hisoblash imkonini beradi. Bundan tashqari, bir-biridan massasi, tezlik va tananing kinetik energiya bog'liqligini aniqlash.

Kinetik energiya, massa yoki tezligini hisoblash

        
Mass:
Tezlik:
Olib:
Kinetik energiya harakatda energiya hisoblanadi. Ob'ektning kinetik energiya, chunki uning harakati ega energiya hisoblanadi. Bu formula bilan aniqlanadi:
Kinetik energiya
qaerda m - jismning massasi, v - ob'ektini tezligi